Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ Thiên Quyền Trực tuyến
Thông tin máy chủ 71
Bảng xếp hạng
CountryClassCharacterLevelResets Thời gian
1High Elfdonald73667,2272022-08-23 19:59:10
2Fist Master555554006,7102022-08-23 17:02:31
3High ElfFredDaiDe646,6882022-08-23 20:05:27
4Lord EmperorNoName4005,5102022-08-23 08:17:41
5Duel Masteraaaaaki4002602022-08-23 02:03:37
6Duel MasterGladiator4002602022-08-23 02:22:32
7Lord EmperorRedBull4002602022-08-23 02:51:49
8Dimension MasterMeoMuop4002602022-08-23 02:55:56
9Lord EmperorD4rkL0rd4002602022-08-23 03:50:29
10High ElfNana4002602022-08-23 04:03:27
11Lord Emperor99994002602022-08-23 04:06:22
12High Elfcavesom4002602022-08-23 04:27:38
13Grand MasterWizard4002602022-08-23 04:27:40
14High ElfJ4ss4002602022-08-23 04:29:55
15Blade Master1HITYOUDIE4002602022-08-23 04:31:45
16Blade MasterNeverDie4002602022-08-23 04:42:36
17Lord Emperormimitilo4002602022-08-23 05:50:47
18Fist MasterRFWC4002602022-08-23 05:51:09
19Duel MasterMGWC4002602022-08-23 06:32:24
20Grand MasterDWWC4002602022-08-23 06:33:33
21Blade MasterDKmau4002602022-08-23 06:35:06
22High Elfbilitilo4002602022-08-23 06:39:26
23Dimension Masterasdsad14002602022-08-23 07:23:41
24High ElfGiangQuynh4002602022-08-23 07:38:03
25High ElfXiaoMei4002602022-08-23 08:24:58
26Grand MasterDjCongTu4002602022-08-23 08:45:12
27Lord EmperorRFToptop4002602022-08-23 09:03:05
28High ElfBUFF4002602022-08-23 12:07:03
29Lord EmperorHoangLong4002602022-08-23 13:16:15
30Grand Mastermarioflo4002602022-08-23 16:03:32
31Lord EmperorKSKY4002602022-08-23 17:41:48
32Grand MasterDWcui4002602022-08-23 18:00:05
33Dimension MasterSMWC4002602022-08-23 18:44:27
34Fist MasterQuayTay4002602022-08-23 18:48:19
35High Elf8888881122592022-08-23 20:05:05
36High Elf4444443812582022-08-23 19:56:27
37High ElfEfXinh4002572022-08-23 11:37:01
38Duel Masterccflotilo3702572022-08-23 05:19:57
39High Elfasasasflot3682572022-08-23 05:17:28
40High Elfmicocoflo3572572022-08-23 05:17:19
41Grand MasterMocRaNuoc4002562022-08-23 16:45:11
42High Elfmiloloflot3692562022-08-23 09:01:43
43High Elf00000003342532022-08-23 19:58:57
44Lord EmperorDLgoi3102532022-08-23 11:42:47
45Blade MasterQuyKi4m4002512022-08-23 13:24:39
46High ElfTOKUKO1232512022-08-23 20:04:23
47Blade Masterhjihgtgg3262502022-08-23 18:29:56
48High ElfEFbuss3312482022-08-23 19:52:35
49High Elfgiangxinh13182472022-08-23 20:01:34
50High Elfbuffthoi1672442022-08-23 20:04:05
51High Elfkientay4002402022-08-22 01:38:15
52High Elfgiangxinh24002402022-08-22 03:49:35
53High Elfgiangxinh64002402022-08-22 04:35:30
54High Elfgiangxinh54002402022-08-22 04:43:56
55High Elfeeeeee4002402022-08-22 04:55:05
56High Elfgiangxinh34002402022-08-22 04:59:29
57High ElfTaka154002402022-08-22 05:03:55
58Grand MasterMeko4002402022-08-22 05:13:38
59High Elfchoigimu4002402022-08-22 06:08:24
60High Elfnam14002402022-08-22 06:11:37
61High Elfgiangxinh74002402022-08-22 06:13:31
62High Elf7777774002402022-08-22 06:26:49
63High Elfbbbbbb4002402022-08-22 07:31:29
64High ElfClone34002402022-08-22 07:35:28
65High Elf6666664002402022-08-22 07:43:08
66High ElfMeme54002402022-08-22 08:18:59
67High ElfAnh184002402022-08-22 08:26:33
68Dimension MasterSakara4002402022-08-22 08:28:33
69Blade MasterNowaysoris4002402022-08-22 08:34:01
70High ElfSeko164002402022-08-22 08:49:59
71High ElfMeli124002402022-08-22 08:58:10
72High ElfTak134002402022-08-22 08:59:14
73Lord EmperorZzBadBoyzZ4002402022-08-22 09:17:21
74High ElfHero84002402022-08-22 09:23:03
75Dimension MasterGauCho4002402022-08-22 09:35:32
76High ElfMalu144002402022-08-22 09:43:07
77Lord EmperorMeme4002402022-08-22 18:31:09
78High ElfAnh174002402022-08-22 20:28:46
79High ElfKakaa23992402022-08-22 09:31:15
80Lord EmperorHueDL2442382022-08-23 16:43:34
81High Elfaaass862382022-08-22 09:46:49
82High ElfMalo103912372022-08-22 09:34:00
83High ElfClone53902372022-08-22 09:35:00
84High ElfClone93822372022-08-22 09:35:25
85High ElfMari73622372022-08-22 09:38:42
86High ElfMeme13942342022-08-22 19:41:20
87High ElfEffBuff4002322022-08-22 20:23:35
88High ElfMeme33802322022-08-22 18:04:42
89High Elfasu111042302022-08-22 09:46:35
90Grand MasterBuff14002292022-08-22 09:36:05
91Duel MasterMGNGoc3402292022-08-23 20:00:41
92Grand MasterSouvenir1272292022-08-22 18:10:15
93High ElfKen194002282022-08-22 19:42:06
94High Elfgiangxinh1332272022-08-22 01:57:48
95Blade Masterllelel3682262022-08-23 05:26:33
96High ElfMeme24002242022-08-22 17:41:57
97High ElfSekoo11462222022-08-22 09:44:39
98Fist MasterSatthuNo14002212022-08-22 22:11:22
99High Elf9999994002202022-08-21 04:59:12
100High Elf10104002202022-08-21 05:50:47
101High Elf44444002202022-08-21 05:50:49
102High Elf14144002202022-08-21 05:50:50
103High Elf33334002202022-08-21 05:50:56
104High Elf1111114002202022-08-21 06:31:05
105Duel MasterxSouvenir4002202022-08-21 08:06:05
106High Elf01014002202022-08-21 12:17:44
107High Elf77774002202022-08-21 12:17:49
108High Elf88884002202022-08-21 12:19:58
109High Elf13134002202022-08-21 13:20:08
110High Elf66664002202022-08-21 15:22:51
111High Elf22224002202022-08-21 15:47:58
112High Elf5555554002202022-08-21 19:02:31
113High Elf3333333882192022-08-23 19:02:49
114High ElfMeme43112182022-08-22 16:57:37
115Blade MasterIPem4002172022-08-22 06:27:22
116High ElfClone43742162022-08-22 09:36:11
117Grand Masterdjhgfjfghf3702162022-08-23 01:22:15
118High Elf12121552142022-08-21 20:51:32
119High Elfcccccc2152112022-08-21 17:54:40
120Blade MasterMouMut3082082022-08-22 09:34:04
121Soul Masterkien94152082022-08-21 22:41:59
122Grand MasterKendo3492072022-08-22 09:21:06
123High Elfdfgdfdf3832052022-08-23 18:58:50
124Dimension Masterviemphu4002022022-08-22 06:02:07
125High Elfdonald81101972022-08-23 20:05:23
126High Elfgiangxinh83951962022-08-22 01:50:44
127Muse Elfdonald91531952022-08-23 11:46:43
128High Elfgolomcombo4001932022-08-21 03:49:05
129Duel MasterMgTocden4001932022-08-21 08:46:02
130Dimension MasterMlem4001892022-08-21 01:55:53
131Blade Masterdumoe621832022-08-23 20:05:55
132High Elfaaaaaa2801822022-08-22 01:54:00
133Dimension MasterQuynhHuong4001802022-08-19 15:41:44
134Lord Emperordlcuto4001792022-08-21 03:49:49
135Grand MasterDWchimto1341752022-08-23 20:05:01
136Lord Emperor009994001742022-08-20 10:22:02
137High Elfsadasdawd2301742022-08-22 02:44:14
138High Elftiennuvuie4001722022-08-21 08:35:10
139Blade MasterDklozzz4001722022-08-22 06:09:54
140Grand Mastervinataba4001682022-08-21 03:55:36
141Blade MasterCdjday3561682022-08-23 19:59:06
142High Elfssasdsada3531682022-08-22 01:32:47
143Dimension MasterSummer4001602022-08-18 02:02:24
144Grand MasterBiin4001602022-08-18 13:30:08
145Blade MasterJacky4001602022-08-18 15:50:37
146Grand Mastersdhgfhdfgh3131602022-08-21 17:17:37
147Lord EmperorBacDauViEm4001542022-08-22 15:09:29
148Grand MasterGOOGLE4001522022-08-20 06:21:28
149Lord Emperor00994001512022-08-21 14:23:52
150High Elfnatbet123021472022-08-22 09:41:39
Last Updated @ 08/23/2022 - 08:05 PM
MEDIA all media