ERROR" /> ERROR" />
Người chơi trực tuyến:
50
Giờ máy chủ:
 
Giờ của bạn:
 

Lệnh dùng cộng điểm

/addstr : Cộng Point thêm vào Strength (ví dụ : /addstr 10 nghĩa là cộng thêm vào Strength 10 point )

/addagi : Cộng Point thêm vào Agility (ví dụ : /addagi 10 nghĩa là cộng thêm vào Agility 10 point )

/addvit : Cộng Point thêm vào Vitality (ví dụ : /addvit 10 nghĩa là cộng thêm vào vitality 10 point )

/addene : Cộng Point thêm vào Energy (ví dụ : /addene 10 nghĩa là cộng thêm vào Energy 10 point )

/addcmd : Cộng Point thêm vào Command (ví dụ : /addcmd 10 nghĩa là cộng thêm vào Command 10 point . Lưu ý dòng command chỉ dùng cho DrakLord)

 

Lệnh dùng thông thường

/post : nói chuyện trên toàn server.

/resetpoint : Reset điểm 4~5 cột để Nhân vật có thể cộng điểm lại.

/taymaster : tẩy điểm master

/thamgia : tham gia event CTC mini (dành cho chủ G )

/xoado : xóa đồ trong thùng đồ cá nhân

                   

Ban Quản Trị Mu Miễn Phí

Kính báo !

Thông tin máy chủ

VersionSeason 6.15
Experience1500x
Master Experience4x
Drop50%
Tổng số tài khoản264
Tổng số nhân vật377
Tổng số Guilds10
Người chơi trực tuyến50

Castle Siege

Castle Owner:
-

Guild Master
-
Stage
Guild Registration Period

Castle Siege Battle
1 days 1 hours

Registered Guilds

Top Level+

CharacterClassLevel
SIeumgFist Master400
MilkyWayLord Emperor400
bongruaDark Knight400