Giờ máy chủ
Giờ của bạn
Máy Chủ Thiên Quyền Trực tuyến
Thông tin máy chủ 71
Thông tin máy chủ
Thông tin chung
Phiên bản Season 6.15 Plus
Kinh nghiệm x1500
Drop 50%
Master Experience 4x
Loại Reset in game
Loại Reset in game
Drop Lông Vũ 50%
Max Master 500 điểm
GHRS 10 lần

Commands

/xoado Xóa thùng đồ nhân vật.
/change Làm nhiệm vụ cho nhân vật.
/clearpk Rửa tội
/post [message] Gửi tin nhắn toàn sever.
/addstr [points] Cộng điểm Strength.
/addagi [points] Cộng điểm Agility.
/addvit [points] Cộng điểm Life.
/addene [points] Cộng điểm Energy.
/addcmd [points] Cộng điểm Command.
/remasterwp [Đổi Điểm WCP] Đổi Điểm WCP Lưu ý: /remaster trước khi Đổi Điểm WCP
/attack Tự động train
/offattack Tự động đánh không cần online
/zen [9999999] Lệnh xin zen
/pick [Nhặt Đồ Treo Off] Lệnh Nhặt Đồ Treo Off VD: /pick soul (Nhặt Ngọc Tâm Linh)

Thông tin máy chủ

Version:Season 6.15
Experience:500x
Drop:50%
Tài khoản570
Nhân vật707
Guilds4
Trực tuyến71

Top Resets+

Nhân VậtReset
donald77,227
555556,710
FredDaiDe6,688
NoName5,510
aaaaaki260
MEDIA all media